Položka

Cena

Vychádzka 1h (2 a viac osôb)

25 € / osoba

Vychádzka 1h (len 2 osoby) - VIP**

75€

Vychádzka 1h (1 osoba) - VIP**

75 €

Vychádzka 1,5h (2 a viac osôb)

40 € / osoba

Vychádzka 1,5h (len 2 osoby) - VIP**

120€

Vychádzka 2h (2 a viac osôb)

50 € / osoba

Vychádzka 2h (len 2 osoby) - VIP**

150€

Vychádzka 1/2 dňa (cca 3h, iba 2 a viac osôb, len jazdci)

100 € / osoba

Čistenie koňa (len ako súčasť balíka VIP)

15€ / osoba

Detský krúžok (4x / mesiac)*

60 € / dieťa

Permanentka 4h*

90 €

Permanentka 8h*

180 €

Ustajnenie koní (1 kôň / mesiac)

150 € / mesiac

Váhový limit pre vychádzky je 95kg, pre ťažších jazdcov bohužiaľ nemáme vhodného koňa.

Prosíme, nastavte si čas príjazdu na vychádzku aspoň 10 min pred vychádzkou (inštruktáž, príprava a pod.). Pri vašom meškaní na vychádzku sme nútený vychádzku skrátiť o dobu omeškania, pričom účtujeme plnú sumu vychádzky.

Je možné dohodnúť aj súkromnú vychádzku vo dvojici (teda že pôjdete sami, iba s partnerom). Príplatok je podľa dĺžky vychádzky, prosím dopredu sa informujte o tejto možnosti a cene (viď VIP).

*  neplatí cez hlavnú sezónu v mesiacoch Júl a August, permanentka je neprenosná

** VIP znamená, že na vašu vychádzku už nikoho nepridáme. Máte tak garanciu, že si výlet užijete sami dvaja, prípadne sám/sama. Nie je možné využiť v mesiacoch Júl a August

Cenník je platný od 1.9.2020