Položka

Cena

Vychádzka 1h (2 a viac osôb)

20 € / osoba

Vychádzka 1,5h (2 a viac osôb)

30 € / osoba LiptovCard/ubytovaný v partnerských zariadeniach

Vychádzka 2h (2 a viac osôb)

35 € / osoba

Vychádzka 1/2 dňa (cca 3h, iba 2 a viac osôb)

50 € / osoba

Vychádzka 1 deň (cca 6h, iba 2 a viac osôb)

100 € / osoba

Vychádzka 1h (1 osoba)

30 € / osoba

Vychádzka 1,5h (1 osoba)

40 € / osoba

Mesačný paušál (4x jazda / platí len v daný mesiac)

50 € / osoba

Jazdecký výcvik

25 € / 1h

Detský krúžok (4x / mesiac)

50 € / dieťa

Tréning 1h (15min príprava, 45min tréning)

25 € / osoba

Permanentka 5h (tréning alebo vychádzka)

85 €

Permanentka 10h (tréning alebo vychádzka)

170 €

Ustajnenie koní (1 kôň / mesiac)

120 € / mesiac

Ubytovanie (1 osoba / 1 noc)

25 € / osoba