Položka

Cena

Vychádzka 1h (2 a viac osôb)

20 € / osoba

Vychádzka 1h (1 osoba)

30 € / osoba

Vychádzka 1,5h (2 a viac osôb)

30 € / osoba

Vychádzka 1,5h (1 osoba)

40 € / osoba

Vychádzka 2h (2 a viac osôb)

35 € / osoba

Vychádzka 1/2 dňa (cca 3h, iba 2 a viac osôb)

50 € / osoba

Vychádzka 1 deň (cca 4-5h, iba 2 a viac osôb)

150 € / osoba

Detský krúžok (4x / mesiac)*

50 € / dieťa

Permanentka 4h*

65 €

Permanentka 8h*

130 €

Ustajnenie koní (1 kôň / mesiac)

120 € / mesiac

Ubytovanie (1 osoba / 1 noc)

25 € / osoba

Ubytovanie zviera (1 noc)

7€

Prosíme, nastavte si čas príjazdu na vychádzku aspoň 10 min pred vychádzkou (inštruktáž, príprava a pod.). Pri vašom meškaní na vychádzku sme nútený vychádzku skrátiť o dobu omeškania, pričom účtujeme plnú sumu vychádzky.

Je možné dohodnúť aj súkromnú vychádzku vo dvojici (teda že pôjdete sami, iba s partnerom). Príplatok je podľa dĺžky vychádzky, prosím dopredu sa informujte o tejto možnosti a cene.

*  neplatí cez hlavnú sezónu v mesiacoch júl a august