Jazdecký krúžok pre deti

Pre malých koniarov sme pripravili jazdecký krúžok, ktorý bude prebiehať v mesiacoch školského vyučovania (september – jún).

Detský jazdecký krúžok

Čo sa vaše deti naučia?

Náplňou krúžku je naučiť deti že koníky – to nie je len jazdenie. Deti sa naučia nielen jazdiť, ale aj ako si koníka očistiť, nasedlať… ako sa pri koňoch správať, tak aby to bolo pre človeka bezpečné a pre koníka príjemné.

Niektoré hodiny strávime v stáde. Budeme pozorovať správanie sa koní a budeme deťom vysvetľovať čo znamenajú jednotlivé gestá a správanie sa koní.

Takisto budeme deti zapájať do bežnej údržby Farmy, pozametať po sebe, vyčistiť sedlá a časti postroja, pričom sa deti naučia aj jednotlivé názvy.

Každá hodina bude pod dospelým dozorom, bez prítomnosti rodičov.

Ako dlho to trvá?

Každý krúžok trvá cca 1,5hod.

Čo ak je zlé počasie?

Krúžok prebieha aj tak, na Farme je vždy čo robiť.

Aká je cena krúžku?

Cena za krúžok je 50€ / dieťa. Platí sa vždy vopred za daný mesiac.

  • Ak sa váš malý jazdec nemôže zúčastniť hodiny (choroba, odcestovanie, a pod.) krúžok nie je možné nahradiť v iný termín. 
  • Ak budeme hodinu musieť zrušiť z našej strany buď nájdeme termín, ktorý všetkým vyhovuje, alebo chýbajúcu hodinu zohľadníme v nasledujúcich platbách.   

Pre viac info nás kontaktuje na 0944 503 567 alebo kone@farmavychodna.sk